علوم تربیتی و رفتاری-ارتقاء مهارت های فردی

لیست کلاس های کارگروه علوم تربیتی و رفتاری-ارتقاء مهارت های فردی مرکز آموزش تخصصی

1400/09/11

فن بیان و آئین سخن وری

اساتید گروه تخصصی مرکز بلوار کشاورز

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 13:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان

1400/09/27

تربیت معلم مدارس ابتدایی(دوره آنلاین)

سرکارخانم امین فر - سرکار خانم مهدیه حسین - سرکار خانم داداشلو

روزهای برگزاری:

شنبه - یکشنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

13:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان