لیست کلاس های دسته بندی طب ایرانی مرکز جهاد تهران

1400/08/24

سطح 1 طب ایرانی(آنلاین)

صدیقه طالبی

روزهای برگزاری:

دوشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان