لیست کلاس های دسته بندی حسابداری مرکز جهاد تهران

1400/08/13

كارگاه شبيه سازي واحد مالي(حسابداري عملي با كامپيوتر)

اساتید گروه تخصصی مرکز بلوار کشاورز

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,590,000 تومان

1400/08/12

تکالیف مالیاتی شرکت ها (به صورت آنلاین)

اساتید گروه تخصصی مرکز بلوار کشاورز

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/08/18

حسابداری مالی 1 و 2

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

سه شنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,780,000 تومان