لیست کلاس های دسته بندی بورس مرکز جهاد تهران

1400/08/15

تحلیل تکنیکال

اساتید گروه تخصصی مرکز بلوار کشاورز

روزهای برگزاری:

شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان