علوم تربیتی و رفتاری-ارتقاء مهارت های فردی

جهاد تهران

لیست کلاس های کارگروه علوم تربیتی و رفتاری-ارتقاء مهارت های فردی مرکز جهاد تهران

1400/08/15

تربیت معلم مدارس ابتدایی(دوره آنلاین)

اساتید گروه تخصصی مرکز بلوار کشاورز

روزهای برگزاری:

شنبه - یکشنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

13:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان

1400/08/04

بازی و خلاقیت در کودکان(آنلاین)

خانم امین فر - المیرا جوادی

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

13:00 الی 15:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 100,000 تومان

1400/08/19

تفسیر نقاشی کودک (آنلاین)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان

1400/08/13

فن بیان و آئین سخن وری

اساتید گروه تخصصی مرکز بلوار کشاورز

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 13:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان