لیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) مرکز کامپیوتر

1400/08/06

برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) - پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان