لیست کلاس های دسته بندی صفحه آرايي با INDESIGN مرکز کامپیوتر

1400/07/29

صفحه آرايي با INDESIGN - پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان