لیست کلاس های دسته بندی ٣D Max مقدماتی، پیشرفته و Vray مرکز کامپیوتر

1400/08/04

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray)-يكشنبه - سه شنبه 20-16:30

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان

1400/08/06

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray)-پنج شنبه 20-14 و جمعه 14-9

سام آذرعسگری

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان