لیست کلاس های دسته بندی Excel(پیشرفته) مرکز کامپیوتر

1400/08/06

نرم افزار EXCEL (پيشرفته)- پنج شنبه 14-8

هادی جعفری

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 595,000 تومان