لیست کلاس های دسته بندی مدل سازی سازه های فولادی با Tekla Structure(BIM) مرکز کامپیوتر

1400/08/06

مدل سازی سازه های فولادی با Tekla Structure(BIM)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,450,000 تومان