لیست کلاس های دسته بندی آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI مرکز کامپیوتر

1400/07/29

آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان