لیست کلاس های دوره Post Production مرکز کامپیوتر

1400/09/17

Post Production- چهارشنبه 14-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان