مهدی شرفی

دوره های برگزار شده:
7
تعداد فراگیران:
79
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده: مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-شنبه و دوشنبه 9 الی 12 -*مالی* (ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access - یکشنبه سه شنبه 9 الی 14- *مالی* (ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access-پنجشنبه 14تا 20-و جمعه 8 الی 14- *مالی* Word,Excel-پنجشنبه ساعت 14 الی 20 و جمعه ساعت 8تا 14 ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility) مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)*مالی*- شنبه-دوشنبه 17--14 مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)- شنبه-دوشنبه 17 الی20 *مالی*

کلاس های جاری استاد

1400/06/01

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access - شنبه- دوشنبه 9 الی 14

مهدی شرفی

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان

1400/06/04

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access - پنج شنبه و جمعه 8 الی 14

مهدی شرفی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان

1400/06/07

نرم افزار EXCEL -یکشنبه- سه شنبه 16-19 (شرکت شکوفا صنعت پویا)

مهدی شرفی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 19:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 375,000 تومان

1400/07/29

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- پنجشنبه 20-14 و جمعه 14-8

مهدی شرفی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان