اساتید جهاد دانشگاهی تهران

دوره های برگزار شده:
30
تعداد فراگیران:
15
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده: Word,Excel-یکشنبه سه شنبه 9تا 14- بانک اطلاعاتی ACCESS Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته) برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO) تدوین فیلم با Adobe Premiere آنالیز آماری با SPSS مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6) طراحی و محاسبات سازه هاي صنعتی با آموزش SAFE , SAP (دفترچه محاسبات) نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)- شنبه-دوشنبه 9 الی 14 نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)- یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)- پنج شنبه-جمعه 8 الی 14 نرم افزار EXCEL (پيشرفته)-پنج شنبه 8 الی 14 ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility) Android Pack Web Design level-1- یکشنبه - سه شنبه 17 الی 14 Web Design level-1- پنج شنبه 14 الی 20 MCSA Pack 2016 صفحه آرايي با INDESIGN دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته)- یکشنبه-سه شنبه 16 الی 20 دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته)- پنج شنبه 14 الی 20 و جمعه 8 الی 14 آنالیز آماری با SPSS نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با Comfar III مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel نرم افزار Arc GIS (مقدماتی) مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6) داشبورد مدیریت در اکسل نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها) کنترل پروژه با MS Project - دوشنبه و چهارشنبه 17 الی 20 نرم افزار After Effects (مقدماتی)

کلاس های جاری استاد

1400/07/29

دوره كاربردي ترسيم دياگرام هايP&ID,PFD

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان

1400/08/01

طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان

1400/07/29

دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان

1400/07/29

طراحي Piping با نرم افزار PDMS

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان

1400/07/29

شبيه سازي فرآيندها با استفاده از نرم افزار HYSYS (مقدماتي)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان

1400/08/06

شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (پیشرفته)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

14:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان

1400/08/06

طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با آموزش SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان

1400/08/06

مدل سازی سازه های فولادی با Tekla Structure(BIM)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,450,000 تومان

1400/08/06

متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار) - پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,750,000 تومان

1400/08/01

تحلیل دینامیکی سازه های با Etabs, Sap

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان

1400/08/06

طراحی و محاسبات سازه هاي صنعتی با آموزش SAFE , SAP (دفترچه محاسبات)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان

1400/08/09

مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی)- یکشنبه- سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان

1400/08/01

تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان

1400/08/04

تحليل و آناليز با نرم افزار ANSYS

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان

1400/07/29

نرم افزار CATIA (Level 1) مدلسازي جامد

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان

1400/08/05

نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان

1400/08/23

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-يكشنبه-سه شنبه 9 الي 12

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان

1400/08/07

مبانی کامپیوتر،ویندوز مقدماتی و اینترنت (ICDL١)-جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 350,000 تومان

1400/08/06

نرم افزار EXCEL- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 375,000 تومان

1400/08/01

کاربرد Excel در حسابداری

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/08/01

بانک اطلاعاتی ACCESS

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/08/04

ابزارهای کاربردی ویندوز(Utility)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 450,000 تومان

1400/08/04

نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)-يكشنبه-سه شنبه 14-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/08/04

Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته)- يكشنبه- سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان

1400/08/06

برنامه نویسی به زبان Python- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان

1400/08/21

برنامه نویسی به زبان Python- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان

1400/08/06

برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) - پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان

1400/08/06

پايگاه داده هاي SQL SERVER

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان

1400/08/05

ASP.NET MVC - يكشنبه - چهارشنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,650,000 تومان

1400/08/08

Android Pack - شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,650,000 تومان

1400/08/06

برنامه نویسی به زبان IOS- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/08/10

Web Design Pack دوشنبه 20-15

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,880,000 تومان

1400/08/08

سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO)- شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/08/06

Web Development (PHP – MY SQL)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان

1400/08/06

مبانی شبکه های کامپیوتری + NETWORK - پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/08/04

MCSA Pack 2016- روزهاي فرد 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 4,300,000 تومان

1400/08/04

CCNA 200-301- يكشنبه -سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان

1400/08/01

مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIAA

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/08/04

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته + Vray)-يكشنبه - سه شنبه 20-16:30

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان

1400/08/09

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)- يكشنبه-سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/08/05

مدل سازی در معماری با Rhino

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/08/05

Post Production

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/08/05

Sketchup

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/08/06

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/08/05

نرم افزار طراحی COREL DRAW- چهارشنبه 20-15

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان

1400/07/29

صفحه آرايي با INDESIGN - پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان

1400/08/06

نرم افزار After Effects (مقدماتی)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان

1400/08/07

تدوین فیلم با Adobe Premiere - جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان

1400/08/08

آنالیز آماری با SPSS- شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/08/06

تحلیل آماری با R- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان

1400/08/01

نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با Comfar III- شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان

1400/08/07

مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان

1400/08/06

نرم افزار Arc GIS (مقدماتی)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/08/10

کنترل پروژه با MS Project - دوشنبه - چهارشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان

1400/08/06

مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6) - پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/08/13

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/08/07

نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها)- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/08/20

برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/09/18

برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان