طراحی وب، سئو و دیجیتال مارکتینگ

طراحی وب و دیجیتال مارکتینگ

کامپیوتر

لیست کلاس های کارگروه طراحی وب، سئو و دیجیتال مارکتینگ مرکز کامپیوتر

1400/08/03

Web Design Pack دوشنبه 20-15

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,880,000 تومان

1400/08/06

Web Design Pack- جمعه 14-8

سپیده محرمی

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,880,000 تومان

1400/08/06

ReactJS

اساتید جهاد دانشگاهی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,900,000 تومان

1400/08/08

سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO)- شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان

1400/08/01

طراحی کاربردی وب سایت با WordPress - شنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/08/06

Web Development (PHP – MY SQL)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان