سخت افزار- شبکه - امنیت

سخت افزار، مبانی, شبکه های مایکروسافت, شبکه های سیسکو

کامپیوتر

لیست کلاس های کارگروه سخت افزار- شبکه - امنیت مرکز کامپیوتر

1400/08/06

مبانی شبکه های کامپیوتری + NETWORK - پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان

1400/08/04

MCSA Pack 2016- روزهاي فرد 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 4,300,000 تومان

1400/08/04

CCNA 200-301- يكشنبه -سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان

1400/08/01

مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIAA

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان