نرم افزارهای گرافیکی و سینمای دیجتیال

نرم افزارهای گرافیکی و سینمای دیجتیال

کامپیوتر

لیست کلاس های کارگروه نرم افزارهای گرافیکی و سینمای دیجتیال مرکز کامپیوتر

1400/08/01

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- شنبه - دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/08/06

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/08/05

گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR- چهارشنبه 20-16

علیرضا وحیدی مطلق

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان

1400/08/05

نرم افزار طراحی COREL DRAW- چهارشنبه 20-15

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان

1400/08/06

نرم افزار After Effects (مقدماتی)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان

1400/08/03

جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (پیشرفته)- دوشنبه- پنج شنبه 20-17

رضا رسولخانی

روزهای برگزاری:

دوشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان

1400/08/07

تدوین فیلم با Adobe Premiere - جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان