لیست کلاس های دسته بندی دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی مرکز زبان

1400/10/10

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی TTC- جمعه (13-9)

ابوالفضل مسگرشهر

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

09:00 الی 13:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان