لیست کلاس های دسته بندی زبان فرانسه مرکز زبان

1400/07/17

فرانسه1 (Saison)ترم اول-شنبه چهارشنبه 20:15-18:30

سحر باقرزاده

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

18:30 الی 20:15

هزینه شرکت در دوره:‌ 440,000 تومان