لیست کلاس های دسته بندی عمومی انگلیسی (بزرگسالان) مرکز زبان

1400/07/24

دوره هاي عمومي زبان انگليسي بزرگسالان E (eight) غیرحضوری-استاد مهري(آقاي سلطانيان)

مهناز مهری

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 10:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان