لیست کلاس های دسته بندی انگلیسی (تخصصی) مرکز زبان

1400/09/03

نیازمحور IELTS غیرحضوری-خانم ها ابراهيمي و حسين پور(استاد بروجردي)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 10:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,235,000 تومان