دوره های آمادگی آزمون های بین المللی

دوره های آمادگی آزمون های بین المللی

زبان

لیست کلاس های کارگروه دوره های آمادگی آزمون های بین المللی مرکز زبان

1400/07/18

دوره آمادگی آزمون آی آِلتس ( IELTS)-يکشنبه سه شتبه پنجشنبه 19:45-16

مریم پهلوان آقاجونی

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 19:45

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,800,000 تومان