خیاطی (الگوسازي و دوخت)

واژه لباس در فارسی تداعی‌گر پوشاک و تن پوش بوده که برای پوشاندن شکل اصلی بدن و تغییر شکل آن به نحوی زیبا به کار می‌رود و به عبارتی لباس هر انسانی نشانه شخصیت وجودی است. جهش هاي شگفت انگيز اقتصادي و اجتماعي و به دنبال آن احساس نياز به طراحي نو و بديعِ پوشاك با استفاده از ساختارهاي پيشرفته علمي و تكنيكي دليلي برشكل گيري آموزشهاي الگوسازي و دوخت (خياطي) به صورت علمي مي باشد. متاسفانه درحال حاضر عدم وجود الگوسازي صحيح و استانداردهاي لازم در سايزبندي، موجبات درگيري بازاركار و توليد را فراهم آورده است. از اين رو توجه به ساخت هاي صحيح عملي و ديدگاه هاي فني براي شكل گيري صحيح يك لباس داراي اهميت است. لذا ارائه دوره هاي كوتاه مدت براي علاقه مندان، در اين زمينه بسيار راهگشا خواهد بود.

به همین منظور مرکز تخصصی هنر جهاد دانشگاهی تهران در این راه در کنار هنرجویان عزیز خواهد بود تا مسیر موفقیت را با پشتیبانی حرفه ای و در کنار اساتید مجرب بگذرانند

 

 

دوره تخصصی الگوسازی و دوخت (خیاطی)

تعداد ساعت

نام درس

سطح

ردیف

80 الگوسازي و تكنيك هاي دوخت1 ( متد متريك) ترم 1 1
80 الگوسازي و تكنيك هاي دوخت2 ( متد متريك) ترم 2 2
80 الگوسازي و تكنيك هاي دوخت3 ( متد مولر) ترم 3 3
80 الگوسازي و تكنيك هاي دوخت4 ( متد مولر) ترم 4 4
80 الگوسازي و تكنيك هاي دوخت5 ( متد مولر) ترم 5 5
80 الگوسازي و تكنيك هاي دوخت6 ( متد مولر) ترم 6 6
480 جمع
مدرک قابل ترجمه جهاد دانشگاهی تهران در پایان به هنرآموختگان عزیز ارائه می گردد.

 

لیست کلاس های کارگروه خیاطی (الگوسازي و دوخت) مرکز هنر

1400/07/03

الگوسازی 4

هما حاج نجفی

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

الگو سازی 1-A

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

دوخت 1-A

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 1 خیاطی (الگوسازي و دوخت)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان

1400/10/04

الگوسازی 2-A

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

یکشنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

دوخت 2-A

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

یکشنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 2 خیاطی (الگوسازي و دوخت)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان

1400/10/04

الگوسازی 3-A

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

دوخت 3-A

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 3 خیاطی (الگوسازي و دوخت)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان

1400/10/04

الگوسازی 4

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

دوخت 4

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

شهریه ثابت ترم 4 خیاطی (الگوسازي و دوخت)

تعیین نشده است.


روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان

1400/10/04

الگوسازی 5

مریم منیعی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/10/04

دوخت 5

مریم منیعی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

12:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان