لیست کلاس های دسته بندی تربیت کارشناس و افسر HSE مرکز آموزش تخصصی

1400/10/01

تربیت کارشناس و افسر HSE ویژه صنعت ساختمان

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه - پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 4,500,000 تومان