کسب و کار شبکه های اجتماعی

کسب درآمد از شبکه های اجتماعی

لیست کلاس های کارگروه کسب و کار شبکه های اجتماعی مرکز آموزش تخصصی

1400/10/23

تولید محتوا در شبکه های اجتماعی-(حضوری و آنلاین)

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

10:00 الی 13:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 890,000 تومان

1400/10/22

آموزش کسب درآمد از اینستاگرام

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:30 الی 18:30

هزینه شرکت در دوره:‌ 880,000 تومان

1400/10/23

آموزش کسب درآمد از یوتیوب

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 17:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 810,000 تومان

1400/09/10

کارگاه آموزشی آشنایی با گوگل ادوردز (Google Adwords)

سید عزیز آشنا

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 16:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 0 تومان

1400/10/01

دوره آموزشی گوگل ادوردز (Google Adwords)

اساتید جهاد تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه - پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان