مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید


آخرین مطالب

آزمون جذب مدرس غیرانگلیسی کانون زبان ایران برگزار شد
1400/11/23 | ب.ظ. 17:51

آزمون جذب مدرس غیرانگلیسی کانون زبان ایران برگزار شد

آزمون جذب مدرس غیرانگلیسی کانون زبان ایران در بخش‌های فرانسه، آلمانی، عربی، اسپانیایی، ایتالیایی، روسی و چینی برگزار شد.
فهرست واحدها و مراکز آموزش تخصصی