مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

دوره های ویژه

لیست کلاس های دوره های پر مخاطب
مدیریت رفتار کودک و نوجوان در فضای مجازی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/16
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
مدیریت و برنامه ریزی در مهد کودک
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان