مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

دوره های آموزشی ویژه خانواده ها

خدمات روانشناسی و مشاوره جهت

لیست کلاس های دسته بندی دوره های آموزشی ویژه خانواده ها مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره جهت
مسائل و مشکلات جنسی کودکان
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/28
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
بازی های خلاق کودکان
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/30
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
قصه گویی و شعر خوانی
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/19
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
اختلالات رفتاری کودکان
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/28
روزهای برگزاری:
شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان
اختلالات یادگیری کودکان
اساتید مرکز مشاوره جهت
شروع دوره:
1401/03/29
روزهای برگزاری:
یکشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 400,000 تومان