استعدادیابی کودک 12 سال به بالا

مرکز جهت

استعدادیابی

  • تلاش برای پیش بینی ظرفیت آینده عملکرد یک فرد  
  • کشف استعدادهای ناشناخته در زمینه‌های مختلف زندگی برای پرورش دادن و استفاده از این استعدادها
  • پیش بینی اجرای عملکرد از طریق سنجش ویژگی‌های جسمانی، روانی و اجتماعی و همچنین توانایی‌های تکنیکی
  • فرآیند شناسایی افرادی که توان بالقوه ای برای سرآمدی در زمینه ای خاص دارند
  • به بیانی دیگر، معنی استعدادیابی، کشف ظرفیت‌های ویژه هر فرد برای شکوفایی استعدادهایش است