لیست کلاس های دوره مسئولیت كیفری كاركنان دولت مرکز آموزش های آفلاین
مسئولیت كیفری كاركنان دولت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان