لیست کلاس های دوره آشنايی با قانون برگزاری مناقصات مرکز آموزش های آفلاین
آشنايی با قانون برگزاری مناقصات
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان