دوره های تخصصی مهارتی

مركز حرفه ای مهارت و كار آفرينی

دوره های مهارتی

 مهارت (SKILL)، قابلیت انجام کار به صورت حرفه ای ، با کیفیت بالا و در زمان کم می باشد. مهارت ها عموما اکتسابی و آموزش پذیر هستند و افراد با آموزش و تمرین می توانند مهارت های خود را بهبود بخشند.

دوره های مهارتی معاونت آموزش سازمان جهاد دانشگاهی تهران با هدف توانمند سازی و تجربه اندوزی و نیز توسعه شایستگی و توانایی افراد، تعریف و تدوین شده است. برگزاری این دوره ها باعث ایجاد بستری مناسب برای افراد جویای کار و نیز افزایش اعتماد به نفس و امنیت روانی آنها برای ورود به بازار کار می باشد. از دیگر اهداف برگزاری دوره های مهارتی، توانمند سازی و افزایش سطح علمی و مهارتی شاغلین در حوزه های مورد نیاز می باشد. افراد شاغل متناسب با وضعیت شغلی خویش در این دوره ها شرکت می کنند و پس از مهارت آموزی در حوزه ي مورد نیاز، قطعا مسیر ارتقای شغلی ، رضایت شغلی و افزایش بهره وری برایشان هموار خواهد بود.

آموزش سازمان جهاد دانشگاهی تهران برای دستیابی به اهداف مذکور دوره های مهارتی در حوزه های زیر را برگزار می کند :