دوره های شغل محور

مركز حرفه ای مهارت و كار آفرينی

دوره های شغل محور

در کشورهای پیشرفته، افراد با گذراندن دوره های مهارتی، دانش، بینش و مهارت هاي لازم برای شغل مورد نظر خود را یاد گرفته و پس از طی کردن مراحل مختلف شغل مربوطه ، به مدارج بالا خواهند رسید.امروزه یکی از مشکلات بازار کار در بسیاری از کشورها ، عدم انطباق نسبی میان آموزش های رسمی با نیازها و انتظارات بنگاه های اقتصادی می باشد. نظر به اینکه آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی روز به روز رو به افزایش می باشد و با توجه به اینکه آموزش آکادمیک منوط به آموزش های تئوری و نظری می باشد مشکلاتی برای ورود به دنیای کار برای فارغ التحصیلان وجود دارد و ناگزیر باید افراد به دنبال آموزش های کاربردی، عملی و مهارتی باشند در این راستا آموزش سازمان جهاد دانشگاهی تهران اقدام به تعریف، تدوین و برگزاری دوره های شغل محور نموده است تا بتواند دوره های مهارتی مربوط به شغل را به فراگیران آموزش دهد.

 عناوین و برنامه دوره ها ی شغل محور آموزش سازمان جهاد دانشگاهی تهران به شرح ذیل می باشد: