ارسال پیام در واتساپ بدون ذخیره شماره مخاطب مدنظر

نحوه ارسال پیام در واتساپ برای کسی که در لیست شما نیست

حتما بارها برای شما پیش آمده است که می خواهید پیامی را در واتساپ برای کسی ارسال کنید که جزء لیست مخاطبان شما نیست. اضافه کردن نام و شماره این افراد به لیست مخاطبان برای اینکه فقط یک بار به آنها پیام ارسال کنید باعث می شود تا به مرور زمان لیست مخاطبان شما پر از نام و شماره افرادی شود که عملا کاری با آنها ندارید. برای جلوگیری از این امر و ارسال پیام برای اینگونه مخاطبان می توانید از روشی که در اینجا به شما معرفی می کنیم استفاده کنید.
در قسمت مرورگر گوشیتان این آدرس را وارد کنید:

https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX

و بجای XXXXXXXXXXX شماره تلفن همراه فردی را که می خواهید برای وی پیام ارسال کنید وارد کنید. فرمت کلی ورود شماره تلفن همراه باید به شکل زیر باشد:
شماره موبایل98

یعنی در ابتدای شماره تلفن همراه مورد نظر کد 98 را که کد ایران هست وارد کنید و پس از آن شماره همراه موردنظر را بدون صفر بنویسید.
پس از زدن اینتر، واتساپ شما باز می شود و آماده ارسال پیام برای مخاطب مورد نظر می باشد، کافیست پیام خود را در واتساپ وارد نموده و ارسال کنید.