تاثیر آموزش و پرورش دوره ابتدایی در شکل گیری شخصیت

1402/04/21 مقالات
812
بخش نتیجه گیری مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربیت فرزندان مهمترین بخش زندگی ما است. فرزندان ما، شهروندان آینده کشور ما هستند.آنان سازندگان تاریخ خواهند بود. فرزندان ما، پدران و مادران آینده اند که به نوبه خود کودکان خویش را تربیت خواهند کرد.

نظام آموزش و پرورش در هرکشور مسئولیت اداره و تنظیم آموزش و پرورش عمدی را به عهده دارد و گاه نیز ناگزیر است آثار نا مطلوب تربیت غیر عمدی را خنثی کند. آموزش و پرورش را از این رو عمدی می نامیم که متوجه هدفهای اجتماعی معین و تابع اصول سنجیده ای است که بر اساس دانش و فن آموزش و پرورش تعیین می گردد.هر معلم دانسته یا نادانسته، در آموزش پرورش دست پروردگان خود هدفی را دنبال و از اصولی که به نظر او در کارش سودمند و او را به نتیجه مطلوب واصل می کنند پیروی می کند.

بنابراین آموزش و پرورش باید با برنامه ریزی دقیق و منسجم به تربیت صحیح افراد در راستای دستیابی به معیارهایی چون خلاقیت ، درک، بینش و مهارت­ها گام بردارد.زیرا جامعه امروز، جامعه مخاطرات ، تهدید ها و چالش هاست، برندگان این جوامع کسانی هستند که جهان را با خلاقیت و نوآوری دگرگون می کنند. دنیایی که ما در آن به سر می بریم، با دنیاهای پیشین در تمام طول تاریخ بشر متفاوت است، از آن رو که با رویداد ها و مشکل های بحران زا و بی سابقه دست به گریبان است و تصمیم و عمل ما چون میراثی برای زادگان مان باقی خواهد ماند، و تاوان اشتباه با کوتاهی پدران، معلمان، مربیان و .... جامعه امروز در تربیت افرادی خلاق، مبتکر و نو آور را فرزندان جامعه فردا خواهند پرداخت. در دنیای اندیشه محور، جوامع و افرادی که خلاق نباشند، در حاشیه قرار میگیرند و نمی توانند در توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه خود و جامعه جهانی نقش فعالی داشته باشند.  لذا آموزش و پرورش باید هدف گذاری خود را روی تربیت و رشد خلاقیت کودکان بگذارد و این مهم جز با به کارگیری نیروی انسانی خبره در این زمینه محقق نمی شود.

زیرا بسیاری از روان شناسان معتقدند که برای اینکه کودکان بیشتر تواناییهای خود را رشد بدهند، باید با بزرگسالانی سروکار داشته باشند که به خصوص به عنوان افرادی سالم و مفید عمل می کنند. از آنجا که معلمان تاثیر بسیاری در دانش آموزان دارند، مهم است که معلمینی خودشکوفا و سالم برای این امر مهم داشته باشیم. زیرا عدم معیارهای صحیح در انتخاب افراد فرهنگی و وجود روش­های فرسوده نقش به­سزایی در به­وجود آوردن شرایط نامطلوب در ساختار آموزش و پرروش ایفا  می کند زیرا کودکان علاوه بر روش آموزش مستقیم کودکان در این دوره از راه تقلید کردن و الگو گرفتن  به صورت غیر مستقیم هم آموزش می بینند و مدرسه و نظام آموزشی باید در هر کشور به صورت هوشمند طراحی شود و با توجه به نیاز های آن اجتماع  هدف گزاری کنند تا بتواند فرزندان و آینده کشور خود را بسازد.

 

 

المیرا جوادی

مسئول گروه آموزش پیش دبستان جهاد دانشگاهی تهران