فرا رسيدن ايام تاسوعا و عاشورا حسينی

1402/05/04 خبری
654
تسليت و تعزيت باد

فرا رسيدن ايام تاسوعا و عاشورا حسيني بر محبان و دلسوختگان آن حضرت تسليت و تعزيت باد.

کلیه کلاس های جهاد دانشگاهی تهران در این ایام تعطیل می باشد.