مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

جستجو در کلاس‌ها

فن بیان و آئین سخن وری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1401/03/05
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان
تربیت کارشناس و افسر HSE ویژه صنعت ساختمان
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
چهارشنبه - پنج شنبه - جمعه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه شرکت در دوره:‌ 6,500,000 تومان
مدیریت استراتژیک
سعید امین پور
شروع دوره:
1401/03/10
روزهای برگزاری:
سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 480,000 تومان
شهریه ثابت مرخصی 1
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/10/15
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان
شهریه ثابت مرخصی 2
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/10/15
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان
شهریه ثابت مرخصی 3
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/10/15
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان
شهریه ثابت مرخصی 4
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/10/15
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان
شهریه ثابت مرخصی 5
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/10/15
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان
شهریه ثابت مرخصی 6
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/10/15
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان
شهریه ثابت مرخصی 7
تعیین نشده است
شروع دوره:
1400/10/15
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه شرکت در دوره:‌ 170,000 تومان
حسابداري با كامپيوتر(آموزش نرم افزار هلو)
آیدین ضیاء
شروع دوره:
1401/03/29
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان
خلاقیت در دکوراسیون و طراحی داخلی
رکسانا بنی جمالی
شروع دوره:
1401/01/22
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 17:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 770,000 تومان