تعطیلی مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی تهران در روز دوشنبه 13 تیرماه

1401/04/12 خبری
49
به علت آلودگی هوا کلیه مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی تهران در روز دوشنبه 13 تیرماه ۱۴۰۱ تعطیل شد

به اطلاع کلیه فراگیران محترم می رساند با توجه به اعلام استانداری تهران مبنی بر تعطیلی ادارات، دانشگاهها و مراکز آموزشی تهران در روز دوشنبه 13 تیرماه ۱۴۰۱ کلیه مراکز آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران نیز در این روز تعطیل می باشند.