عید سعید فطر

1402/01/31 خبری
930
بر همه مسلمانان مبارک باد

 

 

 

 

 

 

الهی!

فطرمان را فاطر

ایمانمان را فاخر

و روحمان را طاهر بفرما

عید فطر فرخنده و مبارک باد

 

جهاد دانشگاهی تهران