برگزاري آزمون استخدامی وزارت بهداشت

1402/09/04 خبری
654
ویژه پزشكان متخصص در رشته های مختلف شغلی

 این آزمون در روز جمعه مورخ 3 آذر ماه 1402 در محل مرکز آموزش های تخصصی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهي تهران برگزار شد.

تعداد ثبت نامی های این آزمون به میزان ۹۸ نفر بود که بالغ بر ۷۰ نفر در اين آزمون شرکت نموده و به سوالات مربوطه بصورت آنلاین در محل مرکز آموزش جهاد دانشگاهی پاسخ دادند.

بدیهی است نتایج آزمون، متعاقبا از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اطلاع رسانی خواهد شد.