لیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان ++Cمقدماتی و پیشرفته مرکز کامپیوتر

1400/08/01

برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته)- شنبه-چهارشنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/08/13

برنامه نویسی به زبان ++C (مقدماتی - پیشرفته)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان