لیست کلاس های دسته بندی Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته) مرکز کامپیوتر

1400/09/21

Java SE 8 (مقدماتی و پیشرفته)- يكشنبه- سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان