لیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) مرکز کامپیوتر

1400/09/14

برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) (یکشنبه سه شنبه)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان