لیست کلاس های دسته بندی پايگاه داده هاي SQL SERVER مرکز کامپیوتر

1400/09/18

پايگاه داده هاي SQL SERVER- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان