لیست کلاس های دسته بندی ASP.NET MVC مرکز کامپیوتر

1400/09/21

ASP.NET MVC - يكشنبه - چهارشنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,650,000 تومان