لیست کلاس های دسته بندی Android Pack مرکز کامپیوتر

1400/09/20

Android Pack - شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,650,000 تومان