لیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان IOS مرکز کامپیوتر

1400/09/25

برنامه نویسی به زبان IOS- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان