طراحی کاربردی وب سایت با Wordpress

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی طراحی کاربردی وب سایت با Wordpress مرکز کامپیوتر
طراحی کاربردی وب سایت با  WordPress- دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/03/22
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان