لیست کلاس های دسته بندی طراحی کاربردی وب سایت با Wordpress مرکز کامپیوتر

1400/09/27

طراحی کاربردی وب سایت با WordPress - شنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان