طراحی کاربردی وب سایت با Wordpress

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی طراحی کاربردی وب سایت با Wordpress مرکز کامپیوتر
طراحی کاربردی وب سایت با  WordPress - دوشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/01/27
روزهای برگزاری:
دوشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان