لیست کلاس های دسته بندی Web Development (PHP – MY SQL) مرکز کامپیوتر

1400/09/18

Web Development (PHP – MY SQL)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان