لیست کلاس های دسته بندی سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO) مرکز کامپیوتر

1400/08/08

سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO)- شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان