لیست کلاس های دسته بندی سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO) مرکز کامپیوتر

1400/09/16

سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO)- سه شنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان