مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO) مرکز کامپیوتر
سئو و بهینه سازی برای موتورهای جستجو (SEO)- جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان